Visie

Onze wereld is zo ingericht in systemen dat het soms lastig is de regie bij jezelf te houden. Daar heb ikzelf het nodige in mogen leren en ondersteun ik graag bij.

Ouders zijn de eerste pedagoog en onderwijzer die een kind heeft. Zij kennen hun kind het beste en zien niet alleen “het topje van de ijsberg”, het direct zichtbare gedrag. Het woord “ervaringsdeskundige” wordt naar mijn idee vaak erg kaal geïnterpreteerd en afgezet tegenover de “professional”, die er dan vaak beter van afkomt. Ouders, partners van en zorg- en onderwijsprofessionals begeven zich in een verschillende wereld met een verschillende taal. Het is goed deze “systeemtaal” goed te leren verstaan en spreken waar nodig.  We hebben elkaar nodig om een kind echt passend te kunnen steunen in zijn ontwikkeling en leren. Communicatie is het sleutelwoord: eerlijk, open, gelijkwaardig en met een groeicultuur; we zijn allemaal mens en maken fouten. Hiervoor ruimte nemen en krijgen geeft lucht en ruimte voor groei.