“Wat ben jij eigenlijk? Ben jij nou een kind of ben jij een juf ofzo?!”

Nynke is mijn naam, spelenderwijs is hoe ik alles graag doe. Ik ben oprecht geïnteresseerd in en bewogen met de ander. Onder de noemer “Nynke Spelenderwijs” geef ik hier vorm aan op een integere manier in de rol van therapeut, speler, begeleider, of acteur en speel ik in op dat wat de ander bezig houdt en laat zien. Ik geniet van het omgaan met mensen, met kinderen en jongeren en help hen graag om te groeien en opbloeien tot de persoon die ze zijn. 
Sinds 2011 ben ik zelf moeder. Dit ervaar ik als een verrijking bij het helpen van kinderen en hun ouders. Met je kind wordt er, zo is mijn ervaring, ook een ouder geboren met een extra bagage aan zorg en liefde en extra uitdagingen om zelf van te groeien.

Ik ben opgeleid als Vaktherapeut Drama, voorheen Creatief Therapeut en heb veel vakken van de Master of Education (pedagogiek) gevolgd. Ik volg bijscholing en reflecteer op mijn handelen door intervisie en supervisie. Zo doe ik mijn best om te blijven groeien in kennis en kunde. Ik werk graag samen met ouders en wanneer nodig met andere hulpverleners waaronder psychologen, psychiaters, ergotherapeuten, logopedisten en linguïsten om meer kwaliteit te kunnen bieden. 

Ik ben autismespecialist en ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister AutismeSpecialisme (KrAS). Hier vind je ook mijn Curriculum Vitae. 

linkedin

mijn LinkedIn-profiel

Wat mensen over mij zeggen